Category: Medical Device

Po co nam kontrola zmian w wyrobach medycznych ?

Kilka słów o kontroli zmian

Każda firma powinna wdrożyć swój własny system kontroli zmian oparty o wymagania prawa, norm czy własne doświadczenie. Ważne, aby nie pomijać tego procesu wewnątrz organizacji.  Złożony system regulacyjny, ilość audytów oraz często liczba produkowanych wyrobów uniemożliwia zastosowania popularnego niegdyś systemu  pod tytułem „ Prezes/Kierownik ma wszystko w głowie”.

Co to jest ta kontrola zmian?

W celu określenia jak wcześnie należy rozmawiać o zmianach lub kiedy możemy przestać je nadzorować warto przypomnieć sobie definicje „cyklu życia” czyli wszystkich faz życia wyrobu medycznego, od początkowej koncepcji do ostatecznego wycofania z eksploatacji i likwidacji.

Nadzorowanie zmian należy prowadzić na wszystkich etapach cyklu życia. Często zapominamy, że projekty wyrobów medycznych również żyją zgodnie z cyklem życia wyrobów i nie aktualizujemy / dodajemy zapisów dotyczących zmian. Nie chodzi tu aby zastąpić wersję pierwszą projektu a prowadzenie i nadzorowanie historii od pierwszej do końca życia wyrobu – coś na wzór Device History File.

W naszej ocenie najlepszą definicje ma niestety nie ISO a GMP. Definiuje ten proces jako :

kontrola zmian – formalny system, w ramach którego wykwalifikowani w odpowiednich dyscyplinach

nauki reprezentanci przeglądają proponowane lub faktyczne zmiany, które mogą wpłynąć na status

walidacji obiektów, systemów, urządzeń lub procesów; jego celem jest określenie potrzeby działań

zapewniających i dokumentujących utrzymanie systemu w stanie zwalidowanym;

Co może uruchomić ten proces ?

Każda firma ze względu na swoją działalność ( może produkować nie tylko wyroby medyczne dlatego może podlegać dodatkowym regulacjom) oraz ze względu na dany rodzaj wyrobów może zidentyfikować inne powody uruchomienia kontroli zmian. Przykładowe to:

 • Zmiany organizacyjne, normatywne lub  zmiany prawne ( najlepszy przykład ostatnich miesięcy to MDR)
 • Zmiany w wyrobie ze względu na rosnące wymagania klientów lub trendy branżowe
 • Zmiany w metodach produkcyjnych lub badań
 • Ulepszanie lub wymiana parku maszynowego lub sprzętu laboratoryjnego  ( należy wtedy zwrócić uwagę na walidację procesów czy metod badania)
 • Dodanie lub poprawa jakości pomieszczeń/obszarów wytwarzania
 • Obserwacje audytowe/inspekcyjne
 • Zmiany wynikające z BHP
 • Zmiany dostawców i usługodawców
 • Nowe surowce lub dodanie kolejnego ( uwaga na biokompatybilność https://bmct.pl/pl/surowce-biokompatybilnosc-a-wyroby-medyczne/  )
 • Zalecenia Organów Nadzoru
 • Zmiany w etykietach, opakowaniach czy instrukcjach użycia
 • Zmiany w elektronicznych systemach ( ERP, eQMS, LIMS itp.)

Niektóre zmiany wymagają również powiadomienia Jednostki Notyfikowanej ( czasem nawet jej akceptację) oraz Regulatora Rynku. Również nasz odbiorca ( hurtownia, dystrybutor lub pacjent ) powinien wiedzieć o zmianach które mogą wpłynąć np.: na bezpieczeństwo wyrobu lub sposób jego używania.

Jak prowadzimy zapisy ze zmian ?

Znów nie ma jednej odpowiedzi. Rejestry, arkusze, formularze – każde rozwiązanie jest dobre jeżeli zostało opisane w Państwa QMS i pozwala nie tylko zapisać co zmieniliśmy ale ocenić np.: stopień wdrożenia zmian albo skuteczność/efektywność wdrożenia w czasie. Wiele firm posiada już zintegrowane systemy elektroniczne gdzie nadzorują te procesy bez użycia zapisów papierowych.

Po co nadzorować zmiany ?

Oczywiście każdy odpowie, że robimy to ponieważ jest to wymóg norm, prawa itp. Kontrola zmian ma jedną może nie oczywistą zaletę. Rotacja pracownicza powoduje, że ludzie awansują lub zmieniają organizację a wyrób jest na rynku. Często musimy po latach zrozumieć dlaczego używamy teraz surowca X skoro w projekcie widniał Y lub dlaczego przestaliśmy badać np.: pH w naszym wyrobie. Zapisy kontroli zmian mogą nam odpowiedzieć na nasze pytanie i oszczędzić nie tylko czas ale pieniądze gdyż nie musimy powtarzać np. badań.

Drugą zaletą jest tzw. problem po latach. Niektóre wyroby mają dość długi okres przydatności do użycia. Kiedy nastąpi problem na rynku możemy przeanalizować czy to wpływ którejkolwiek ze zmian lub sprawa niezwiązana z nimi.

Tak jak zaznaczono na początku ile firm, ilu specjalistów tyle pomysłów na ten proces. Ważne aby każdy go prowadził.

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na MDR) zastanawiamy się czy nasze surowce są właściwie dobrane a co za tym idzie, czy nasz wyrób jest bezpieczny?

Należy pamiętać, że przedstawione poniżej informacje są podpowiedziami dla Państwa w jaki sposób można stworzyć swoją analizę biologiczną wyrobu. Nie zawsze będzie ona pasować do specyficznego wyrobu ze względu na jego unikalne właściwości.

Zobaczmy co mówi najnowsze wydanie normy ISO 10993-1 odnośnie badania surowców i wyrobów.

Czym jest biokompatybilność ?

3.1

biocompatibility

ability of a medical device (3.14) or material (3.12) to perform with an appropriate host response in a specific application

Na co warto zwrócić uwagę w dobieraniu surowców?

4.2  In the selection of materials to be used in the medical device manufacture, the first consideration shall be fitness for purpose with regard to characteristics and properties of the material, which include chemical, toxicological, physical, electrical, morphological and mechanical properties.

Na co zwrócić uwagę w ocenie ?

4.3  The following shall be taken into account for their relevance to the overall biological evaluation of the medical device:

 a) the material(s) of construction (i.e. all direct and indirect tissue contacting materials);

 b) intended additives, process contaminants and residues (for example, testing for ethylene oxide sterilization residuals shall be conducted in accordance with ISO 10993-7);

c) packaging materials that directly or indirectly contact the medical device can transfer chemicals to the medical device and then indirectly to the patient or clinician;

 d) leachable substances (see ISO 10993-17 and ISO 10993-18);

 e) degradation products (see ISO 10993-9, for general principles and 10993-13, 10993-14 and 10993-15 for degradation products from polymers, ceramics and metals, respectively);

f) other components and their interactions in the final product;

g) the performance and characteristics of the final product;

h) physical characteristics of the final product, including but not limited to, porosity, particle size, shape and surface morphology.

Co tak naprawdę mamy zbadać wyrób czy surowiec ?

6.3.1  General

a) Testing shall be performed on the final medical device, or representative samples from the final device or materials processed in the same manner as the final medical device (including sterilization, if needed).

Dlaczego testujemy finalne wyroby medyczne ?

W trakcie procesu produkcji istnieje wiele etapów/ procesów które mogą mieć bezpośredni wpływ na końcowy wynik badania biokompatybilności. Przykładem tego mogą być środki zmniejszające adhezje przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych lub rozpuszczalniki i kleje używane do łączenia elementów. Nie zapominajmy również o czynnikach które mogą pochodzić z procesu sterylizacji lub mogą się pojawić np.: w trakcie magazynowania wyrobu ( światło UV, wilgotność itp.)

Co jeżeli nasz wyrób ma w swoim składzie materiały odzwierzęce?

Musimy wtedy określić ich zawartość, pochodzenie, bezpieczeństwo oraz sposób jaki będą oddziaływać na organizm człowieka. Niezawodna jak zwykle będzie analiza ryzyka. Warto wtedy posiłkować  grupą norm :

 • ISO 22442-1:2020(en) Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 1: Application of risk management
 • ISO 22442-2, Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 2: Controls on sourcing, collection and handling
 • ISO 22442-3, Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents

Gdzie szukamy danych do naszej oceny biologicznej wyrobu ?

Certyfikat badania ISO 10993 dla surowca – pamiętajmy, że to badanie surowca i należy poddać analizie proces produkcji czy nie wypływamy na tyle istotnie na surowiec lub dodajemy np: wspomniane wyżej substancje zmieniające adhezje lub konserwujące formy wtryskowe które mogą wniknąć do wyrobu w procesie.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością- to na pewno dobry początek ale pamiętajmy, że badania dla materiałów do kontaktu z żywnością nie pokrywają się w pełni z zakresem jaki wymagany jest przez grupę norm ISO 10993. Należy pogłębić analizę takiego materiału od dane kliniczne lub wykonać dodatkowe badania.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) – zazwyczaj znajdziemy tam dane techniczne dot. np. sposobu przetwarzania surowca. Zawarte tam informacje służą określenia ryzyka zawodowego i bezpieczeństwa pracownika który pracuje z danym surowcem a nie odwołuje się biokompatybilności materiału. Często mamy  w dokumencie identyfikację składu surowca ale bez udziału procentowego danych składników.

Regulatory Data Sheet – możemy tam zazwyczaj znaleźć opis strategii regulacyjnej surowca, jego klasyfikację oraz informacje przydatne w określeniu ryzyka CMR ( Cancer, mutagenic, reproductive). Dodatkowo znajdziemy informacje dotyczące REACH lub RoHs.

Zgodność z Farmakopeą ( np.: polietylen) – należy pamiętać, że norma ISO 10993 wskazuje: For example, pharmacopeial plastics’ testing is typically conducted on raw materials, whereas ISO 10993 evaluates the medical device in its final stage. Therefore, data from such pharmacopeial testing is not sufficient for the final medical device without appropriate justification.

DMF,ASMF – dokument często niedostępny lub dostępny tylko w tzw. części otwartej. Dotyczy substancji które na co dzień używane są do wytwarzaniu produktów leczniczych (https://www.hma.eu/582.html). Dokument warty uwagi kiedy wyrób zawiera w swoim składzie produkt leczniczy o działaniu pomocniczym ( nie zasadniczym). Często udostępniany odpłatnie.

 Czy termin granulat do zastosowania medycznego pochodzi z norm ISO ?

Tu mamy problem. Żadna z dotychczasowych norm nie definiuje tego terminu w sposób jednoznaczny. W tym wypadku ciężar obrony tego sformułowania spoczywa na producencie wyrobu medycznego ( dlaczego użył tego a nie innego surowca). Warto porozmawiać z dostawcą surowca na jakiej podstawie zadeklarował takie zastosowanie. Warto również spojrzeć na niektóre przewodniki branżowe jak np.: VDI 2017 Medical Grade Plastics (MGP)

Pamiętajmy, że wyroby medyczne są chyba najbardziej różnorodną grupą produktową w świecie medycznym. Nie możemy oczekiwać, że ktoś za nas stworzy idealnie pasujący schemat oceny. Mamy wytyczne, mamy rekomendacje a reszta zależy już tylko od nas.

Linki:

https://www.iso.org/standard/68936.html

https://www.hma.eu/582.html

https://www.fda.gov/media/85865/download

UDI a wyroby Drug Device Combination Products

System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów ( „systemem UDI”), opisany w załączniku VI część C do Rozporządzenia 745/207 (MDR), umożliwia identyfikację i ułatwia identyfikowalność wyrobów innych niż wyroby wykonane na zamówienie i badane wyroby

Umieszczenie kodu UDI jest wymogiem dodatkowym – nie zastępuje żadnych innych wymogów dotyczących oznakowania określonych w załączniku I do  Rozporządzenia 745/2017 (MDR).

Należy też zauważyć, że UDI pojawiło się już 2013 roku w przewodniku UDI Guidance Unique Device Identification (UDI) of Medical Devices IMDRF UDI Working Group (http://www.imdrf.org/docs/imdrf/final/technical/imdrf-tech-131209-udi-guidance-140901.pdf )

Jakie są okresy wdrożenia UDI dla wyrobów ?

Poniższe  daty dotyczą oznaczeń na etykietach i opakowaniach

26 maj 2021Wyroby przeznaczone do implantacji oraz wyroby klasy III
26 maj 2023Wyroby medyczne klasy IIa i IIb
26 maj 2025Wyroby medyczne klasy I

Poniższe daty dotyczą oznaczeń bezpośrednio na wyrobach ( reusable devices)

26 maj 2023Wyroby przeznaczone do implantacji oraz wyroby klasy III
26 maj 2025Wyroby medyczne klasy IIa i IIb
26 maj 2027Wyroby medyczne klasy I

Więcej informacji dotyczących UDI można odnaleźć w Rozporządzeniu 745/2017 (MDR):

 • Artykuł 27 System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów
 • Artykuł 28  Baza danych UDI
 • Artykuł 29 Rejestracja wyrobów
 • Artykuł 31 Rejestracja producentów, upoważnionych przedstawicieli i importerów
 • Artykuł 60 Świadectwo wolnej sprzedaży
 • Załączniki II, IV, VI oraz XII do Rozporządzenia 745/2017 (MDR)

Zgodnie ze informacjami przedstawionymi przez CMDh (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human, EMA) nie ma wymogu stosowania UDI w konkretnych przypadkach opisanych poniżej ( Integral DDC).

Are the requirements for UDI (unique device identifier) applicable to integral DDCs?

No. if the device is governed by the medicinal products legislation, then MDR obligations related to UDI are not required and should not be applied to the package of the combination product. This is reflected in the MDCG 2019-2 guidance on application of UDI rules to device-part of products referred to in Article 1(8), 1(9) and 1(10) of Regulation 2017/745. Even if the integral device is CE marked, it is expected that the labelling for the integral DDC should follow the labelling requirements for medicinal products outlined in the QRD (working group on Quality Review of Documents) templates. For integral devices with a CE mark, the UDI may be assigned to the device itself, however the UDI should not appear on the labelling or outer package of the medicinal product

Czy należy ubezpieczyć nasze wyroby medyczne?

Nie jest to nowością, że sponsor i badacz w badaniu klinicznym są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Podobnie jest z polisą od odpowiedzialności cywilnej dla Jednostek Notyfikowanych zarówno w MDD jak i w MDR.

Ale co z samym wyrobem medycznym?

Zgodnie z Artykułem 10 pkt. 16.   Osoby fizyczne lub prawne mogą domagać się odszkodowania za szkody spowodowane przez wadliwy wyrób, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami unijnymi i krajowymi.

Proporcjonalnie do klasy ryzyka, rodzaju wyrobu i wielkości przedsiębiorstwa, producenci wprowadzają środki mające zapewnić wystarczające zabezpieczenie finansowe na wypadek ich ewentualnej odpowiedzialności na podstawie dyrektywy 85/374/EWG, bez uszczerbku dla dalej idących środków ochronnych na podstawie prawa krajowego.

Od wielu lat obserwujemy, że w związku z rosnącym rynkiem wyrobów medycznych firmy wprowadzały ubezpieczenia związane z działalności organizacji. Samo Rozporządzenie 2017/745 (MDR) nie narzuca obowiązku posiadania specjalnej polisy, ale czy każdy z producentów będzie zabezpieczał odpowiednie środki, aby w przypadku konieczności móc wypłacić je poszkodowanym? Czy samo zabezpieczenie wymienione w rozporządzeniu może być interpretowane jako ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej? Co z limitacją obszaru w samych polisach (przykład głośnej sprawy implantów sprzed kilku lat)?

Chyba najważniejsze pytanie, czy ubezpieczyciele przygotowali się już na ta nową ewentualność?

W tej kwestii każdy z producentów będzie musiał sam ocenić czy jego forma zabezpieczenia jest odpowiednia do skali jego biznesu.

EUDAMED a informacje publiczne

Niedawno został opublikowany dokument który pokazuje w jaki sposób będzie realizowana polityka przejrzystości informacji publicznych w bazie Eudamed ( Fact sheet on MDR requirements for Transparency and Public Information). Pełne działanie systemu informacji w ramach bazy jest przewidywana na rok 2022. Dokument wskazuje jak zostaną podzielone dane i kto będzie miał do nich dostęp. Dwie kategorie dostępu to :

 • informacje dostępne publicznie w ramach ogólnego dostępu do bazy
 • informacje dostępne dla Komisji Europejskiej, Jednostek Notyfikowanych, Narodowych Organów Kompetentnych (NCA) oraz interesariuszy

Pełna treść komunikatu znajduje się pod poniższym linkiem :

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/md_newregulations/docs/transparency_factsheet_en.pdf

MedTech Europe help for Clinical Evidence Requirements for CE certification under the in vitro Diagnostic Regulation in the European Union

The “Clinical Evidence Requirements for CE certification under the in vitro Diagnostic Regulation in the European Union” (First Edition, May 2020) is a collection of questions and answers designed to help manufacturers navigate their performance evaluation obligations under the new IVD Regulation 2017/746.

These questions and answers are the result of the collective wisdom of many regulatory and clinical experts, members of MedTech Europe and authority representatives.

MedTech Europe is committed to support the IVD industry in successfully transitioning to the IVD Regulation. This publication is being put in the public domain so that manufacturers both within and outside our membership can efficiently transition to the new Regulation in an aligned and consistent manner.

Source: https://www.medtecheurope.org/resource-library/clinical-evidence-requirements-for-ce-certification-under-the-in-vitro-diagnostic-regulation-in-the-european-union/

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie przyjęcia odstępstw ogólnounijnych dotyczących wyrobów medycznych zgodnie z art. 59 rozporządzenia (UE) 2017/745

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych przyjęto dnia 5 kwietnia 2017 r. (1) Te nowe ramy regulacyjne określają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych i mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów jako zasadę przewodnią, w dniu 23 kwietnia 2020 r., na wniosek Komisji, Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE) 2020/561 (2), które odracza o rok rozpoczęcie stosowania rozporządzenia (UE) 2017/745, tj. do dnia 26 maja 2021 r. Jednocześnie rozporządzenie (UE) 2020/561 odracza również stosowanie przepisu uchylającego dyrektywę Rady 90/385/EWG (3) w sprawie wyrobów medycznych aktywnego osadzania oraz dyrektywę 93/42/EWG (4) dotyczącą wyrobów medycznych.

Zarówno dyrektywy 90/385/EWG i 93/42/EWG, jak i rozporządzenie (UE) 2017/745 upoważniają właściwe organy krajowe, na należycie uzasadniony wniosek, do zezwolenia na wprowadzenie do obrotu wyrobów medycznych, w przypadku których nie przeprowadzono odpowiednich procedur oceny zgodności, ale których używanie leży w interesie ochrony zdrowia bądź w interesie zdrowia publicznego, bezpieczeństwa pacjentów lub zdrowia pacjentów („odstępstwo krajowe”).

Rozporządzenie (UE) 2017/745 upoważnia również Komisję, w wyjątkowych przypadkach, do rozszerzenia zakresu ważności krajowego odstępstwa na ograniczony czas, tak by obejmowało ono terytorium Unii („odstępstwo ogólnounijne”). Te odstępstwa ogólnounijne należy uznać za środek ostateczny, stosowany wyłącznie w wyjątkowych przypadkach w celu zapewnienia zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów lub ochrony zdrowia publicznego. Środek ten umożliwia Komisji i państwom członkowskim skuteczne rozwiązywanie kwestii potencjalnego braku wyrobów medycznych o zasadniczym znaczeniu, który może wystąpić w Unii.

Niniejsze wytyczne zawierają informacje na temat przyjmowania tych odstępstw ogólnounijnych, w szczególności kryteria, które Komisja uwzględni przy ocenie, czy konieczne i uzasadnione jest rozszerzenie na terytorium Unii odstępstwa krajowego w odniesieniu do danego wyrobu medycznego. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące procesu przyjmowania odstępstw i ogólnych warunków, jakie Komisja powinna określić dla odstępstw ogólnounijnych w drodze aktów wykonawczych.

Pełna treść Komunikatu Komisji : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0519(01)&from=EN

Novelty of the medical device Regulation proposal concerning Responsible Person

According to Article 13 of the draft medical device Regulation entitled “Person responsible for regulatory compliance” as lastly amended by the European Parliament, “manufacturers must have available within their organization at least one person responsible for regulatory compliance who possesses the requisite expertise in the field of medical devices”. Hence, the main change in medical device Regulation proposal is the requirement that a qualified person of manufacturer’s organization or authorized representative should be responsible for regulatory compliance.

Interestingly, professional experience can replace an academic qualification. In contrast to the requirements for the qualified person for medicinal products, the responsible person for medical devices can rely on either a diploma or a professional experience. Moreover, this amendment of the  European Parliament enables that the role and responsibilities may be shared between several persons responsible for example for one of these tasks: regulatory, production or quality assurance compliance.

More on the topic you can read here and here

Po co nam kontrola zmian w wyrobach medycznych ?

Kilka słów o kontroli zmian Każda firma powinna wdrożyć swój własny system kontroli zmian oparty o wymagania prawa, …

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …