Wyroby Medyczne

Na życzenie klienta przygotowujemy:

 • Dokumentację Techniczną Wyrobu Medycznego ( w tym dla wyrobów z kategorii DRUG DEVICE COMBINATION)
 • Ocenę kliniczną wyrobu medycznego
 • System Zarządzania Jakością
 • Powiadomienia URPL dla importerów wyrobów medycznych
 • Ocenę istniejącej dokumentacji czy umów kontraktowych na wytwarzanie/jakościowych

Nasza praca oparta jest o wytyczne :

 • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, (MDR)
 • Grupy MDCG
 • Organizacji IMDRF czy TEAM-NB
 • PN-EN ISO 13485:2016
 • PN-EN ISO 9001:2015
 • PN-EN ISO 14971:2020

Celem Systemu Zarządzania Jakością jest poprawa jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług i poprawa obsługi klientów.

Na życzenie Klienta pomagamy wdrożyć od początku system lub pomagamy naprawić lub dostosować istniejące rozwiązanie w organizacji.

Nasi Specjaliści mogą pełnić również funkcję Osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną (MDR)

Po co nam kontrola zmian w wyrobach medycznych ?

Kilka słów o kontroli zmian Każda firma powinna wdrożyć swój własny system kontroli zmian oparty o wymagania prawa, …

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …