Month: August 2021

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na MDR) zastanawiamy się czy nasze surowce są właściwie dobrane a co za tym idzie, czy nasz wyrób jest bezpieczny?

Należy pamiętać, że przedstawione poniżej informacje są podpowiedziami dla Państwa w jaki sposób można stworzyć swoją analizę biologiczną wyrobu. Nie zawsze będzie ona pasować do specyficznego wyrobu ze względu na jego unikalne właściwości.

Zobaczmy co mówi najnowsze wydanie normy ISO 10993-1 odnośnie badania surowców i wyrobów.

Czym jest biokompatybilność ?

3.1

biocompatibility

ability of a medical device (3.14) or material (3.12) to perform with an appropriate host response in a specific application

Na co warto zwrócić uwagę w dobieraniu surowców?

4.2  In the selection of materials to be used in the medical device manufacture, the first consideration shall be fitness for purpose with regard to characteristics and properties of the material, which include chemical, toxicological, physical, electrical, morphological and mechanical properties.

Na co zwrócić uwagę w ocenie ?

4.3  The following shall be taken into account for their relevance to the overall biological evaluation of the medical device:

 a) the material(s) of construction (i.e. all direct and indirect tissue contacting materials);

 b) intended additives, process contaminants and residues (for example, testing for ethylene oxide sterilization residuals shall be conducted in accordance with ISO 10993-7);

c) packaging materials that directly or indirectly contact the medical device can transfer chemicals to the medical device and then indirectly to the patient or clinician;

 d) leachable substances (see ISO 10993-17 and ISO 10993-18);

 e) degradation products (see ISO 10993-9, for general principles and 10993-13, 10993-14 and 10993-15 for degradation products from polymers, ceramics and metals, respectively);

f) other components and their interactions in the final product;

g) the performance and characteristics of the final product;

h) physical characteristics of the final product, including but not limited to, porosity, particle size, shape and surface morphology.

Co tak naprawdę mamy zbadać wyrób czy surowiec ?

6.3.1  General

a) Testing shall be performed on the final medical device, or representative samples from the final device or materials processed in the same manner as the final medical device (including sterilization, if needed).

Dlaczego testujemy finalne wyroby medyczne ?

W trakcie procesu produkcji istnieje wiele etapów/ procesów które mogą mieć bezpośredni wpływ na końcowy wynik badania biokompatybilności. Przykładem tego mogą być środki zmniejszające adhezje przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych lub rozpuszczalniki i kleje używane do łączenia elementów. Nie zapominajmy również o czynnikach które mogą pochodzić z procesu sterylizacji lub mogą się pojawić np.: w trakcie magazynowania wyrobu ( światło UV, wilgotność itp.)

Co jeżeli nasz wyrób ma w swoim składzie materiały odzwierzęce?

Musimy wtedy określić ich zawartość, pochodzenie, bezpieczeństwo oraz sposób jaki będą oddziaływać na organizm człowieka. Niezawodna jak zwykle będzie analiza ryzyka. Warto wtedy posiłkować  grupą norm :

  • ISO 22442-1:2020(en) Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 1: Application of risk management
  • ISO 22442-2, Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 2: Controls on sourcing, collection and handling
  • ISO 22442-3, Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 3: Validation of the elimination and/or inactivation of viruses and transmissible spongiform encephalopathy (TSE) agents

Gdzie szukamy danych do naszej oceny biologicznej wyrobu ?

Certyfikat badania ISO 10993 dla surowca – pamiętajmy, że to badanie surowca i należy poddać analizie proces produkcji czy nie wypływamy na tyle istotnie na surowiec lub dodajemy np: wspomniane wyżej substancje zmieniające adhezje lub konserwujące formy wtryskowe które mogą wniknąć do wyrobu w procesie.

Dopuszczone do kontaktu z żywnością- to na pewno dobry początek ale pamiętajmy, że badania dla materiałów do kontaktu z żywnością nie pokrywają się w pełni z zakresem jaki wymagany jest przez grupę norm ISO 10993. Należy pogłębić analizę takiego materiału od dane kliniczne lub wykonać dodatkowe badania.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) – zazwyczaj znajdziemy tam dane techniczne dot. np. sposobu przetwarzania surowca. Zawarte tam informacje służą określenia ryzyka zawodowego i bezpieczeństwa pracownika który pracuje z danym surowcem a nie odwołuje się biokompatybilności materiału. Często mamy  w dokumencie identyfikację składu surowca ale bez udziału procentowego danych składników.

Regulatory Data Sheet – możemy tam zazwyczaj znaleźć opis strategii regulacyjnej surowca, jego klasyfikację oraz informacje przydatne w określeniu ryzyka CMR ( Cancer, mutagenic, reproductive). Dodatkowo znajdziemy informacje dotyczące REACH lub RoHs.

Zgodność z Farmakopeą ( np.: polietylen) – należy pamiętać, że norma ISO 10993 wskazuje: For example, pharmacopeial plastics’ testing is typically conducted on raw materials, whereas ISO 10993 evaluates the medical device in its final stage. Therefore, data from such pharmacopeial testing is not sufficient for the final medical device without appropriate justification.

DMF,ASMF – dokument często niedostępny lub dostępny tylko w tzw. części otwartej. Dotyczy substancji które na co dzień używane są do wytwarzaniu produktów leczniczych (https://www.hma.eu/582.html). Dokument warty uwagi kiedy wyrób zawiera w swoim składzie produkt leczniczy o działaniu pomocniczym ( nie zasadniczym). Często udostępniany odpłatnie.

 Czy termin granulat do zastosowania medycznego pochodzi z norm ISO ?

Tu mamy problem. Żadna z dotychczasowych norm nie definiuje tego terminu w sposób jednoznaczny. W tym wypadku ciężar obrony tego sformułowania spoczywa na producencie wyrobu medycznego ( dlaczego użył tego a nie innego surowca). Warto porozmawiać z dostawcą surowca na jakiej podstawie zadeklarował takie zastosowanie. Warto również spojrzeć na niektóre przewodniki branżowe jak np.: VDI 2017 Medical Grade Plastics (MGP)

Pamiętajmy, że wyroby medyczne są chyba najbardziej różnorodną grupą produktową w świecie medycznym. Nie możemy oczekiwać, że ktoś za nas stworzy idealnie pasujący schemat oceny. Mamy wytyczne, mamy rekomendacje a reszta zależy już tylko od nas.

Linki:

https://www.iso.org/standard/68936.html

https://www.hma.eu/582.html

https://www.fda.gov/media/85865/download

Po co nam kontrola zmian w wyrobach medycznych ?

Kilka słów o kontroli zmian Każda firma powinna wdrożyć swój własny system kontroli zmian oparty o wymagania prawa, …

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …