Month: July 2016

Stem cells from bone marrow delay diabetes type I progression

In diabetes type I, there is a progressive decline of insulin-producing pancreatic beta cells, which is caused by the development of immune response directed to autoantigens of pancreatic islets. In advanced diabetes, the patient is completely dependent on exogenous insulin. Therefore, a medical team from Uppsala University Hospital has conducted a clinical trial on the application of autologous bone marrow mesenchymal stem cells (MSC) with the aim of inhibiting progression of diabetes.

Read More

Po co nam kontrola zmian w wyrobach medycznych ?

Kilka słów o kontroli zmian Każda firma powinna wdrożyć swój własny system kontroli zmian oparty o wymagania prawa, …

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …