Month: July 2016

Stem cells from bone marrow delay diabetes type I progression

In diabetes type I, there is a progressive decline of insulin-producing pancreatic beta cells, which is caused by the development of immune response directed to autoantigens of pancreatic islets. In advanced diabetes, the patient is completely dependent on exogenous insulin. Therefore, a medical team from Uppsala University Hospital has conducted a clinical trial on the application of autologous bone marrow mesenchymal stem cells (MSC) with the aim of inhibiting progression of diabetes.

Read More

Nowe wytyczne GMP dla badanych produktów leczniczych

W związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 536/2014 Komisja UE opublikowała w dniu 16 września …

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Będąca w pracach komisji prawniczej nowela Prawa Farmaceutycznego przyniesie zmiany dla wytwórców produktów leczniczych …

Rewizja wytycznych dotyczących produktów leczniczych zawierających genetycznie zmodyfikowane komórki

Wytyczne z 2012 r. koncentrowały się na tradycyjnych metodach modyfikacji genetycznej komórek opartych na wykorzystaniu …