Month: October 2014

Public Stem Cell Bank

Public Stem Cell Bank at Regional Science-Technology Centre in Podzamcze was launched on November 4th. The Bank was established as a result of the project within the framework of the Regional Operational Programme 2007-2013 for Świętokrzyskie region. Public Stem Cell Bank in Podzamcze joined the elite group of five other public banks of umbilical cord blood in Poland. BMCT held patronage over the press conference promoting the project.

Read more

Nowe wytyczne GMP dla badanych produktów leczniczych

W związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 536/2014 Komisja UE opublikowała w dniu 16 września …

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Będąca w pracach komisji prawniczej nowela Prawa Farmaceutycznego przyniesie zmiany dla wytwórców produktów leczniczych …

Rewizja wytycznych dotyczących produktów leczniczych zawierających genetycznie zmodyfikowane komórki

Wytyczne z 2012 r. koncentrowały się na tradycyjnych metodach modyfikacji genetycznej komórek opartych na wykorzystaniu …