Month: July 2015

Stem cells from adipose tissue are effective in anti-aging therapy

Scientists from the University of Verona and University of Rio de Janeiro applied an anti-aging skin treatment basing on autologous stem cells isolated from adipose tissue. The study involved application of two methods for preparation of cell suspension. In the first method, purified and expanded stem cells were used. The second method utilized fat enriched in so called stromal-vascular fraction, which contains several cell types.

Read more

New regulations in in vitro fertilization procedure in Poland

The new act sets strict regulations in the in vitro fertilization procedure. Destruction of embryos capable of normal development will be prohibited. Preimplantation genetic testing for selection of phenotypic traits will be also forbidden. Genetic screening will be only possible if the child would be likely to suffer from a severe genetic disease.

Read more

Nowe wytyczne GMP dla badanych produktów leczniczych

W związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 536/2014 Komisja UE opublikowała w dniu 16 września …

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Będąca w pracach komisji prawniczej nowela Prawa Farmaceutycznego przyniesie zmiany dla wytwórców produktów leczniczych …

Rewizja wytycznych dotyczących produktów leczniczych zawierających genetycznie zmodyfikowane komórki

Wytyczne z 2012 r. koncentrowały się na tradycyjnych metodach modyfikacji genetycznej komórek opartych na wykorzystaniu …