O Nas

O Zespole BioMed Consulting & Training Team

BMCT to Zespół profesjonalistów z wieloletnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem we współpracy z podmiotami branży farmaceutycznej, medycznej oraz kosmetycznej. Szeroki zakres naszych kompetencji gwarantuje właściwe dopasowanie oferty do potrzeb Klienta. Współpracujemy również z Ekspertami o szczególnie unikalnych kompetencjach w zarządzaniu jakością w Bankach Tkanek i Komórek, specjalistami w dziedzinach Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej. Zespół tworzą również inżynierowie projektujący rozwiązania technologiczne dla Banków Komórek oraz innych Podmiotów wdrażających pobieranie, bankowanie, zastosowanie komórek różnych typów oraz preparatów krwiopochodnych.

Wsród współpracujących z nami Klientów/Partnerów jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), Instytut Terapii Komórkowych w Olsztynie, Publiczny Bank Komórek Macierzystych RCNT, Carnamedica, Crioestaminal Portugalia i inni.

 

Nowe wytyczne GMP dla badanych produktów leczniczych

W związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 536/2014 Komisja UE opublikowała w dniu 16 września …

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Będąca w pracach komisji prawniczej nowela Prawa Farmaceutycznego przyniesie zmiany dla wytwórców produktów leczniczych …

Rewizja wytycznych dotyczących produktów leczniczych zawierających genetycznie zmodyfikowane komórki

Wytyczne z 2012 r. koncentrowały się na tradycyjnych metodach modyfikacji genetycznej komórek opartych na wykorzystaniu …