O Nas

O Zespole BioMed Consulting & Training Team

BMCT to Zespół profesjonalistów z wieloletnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem we współpracy z podmiotami branży farmaceutycznej i medycznej. Szeroki zakres naszych kompetencji gwarantuje właściwe dopasowanie oferty do potrzeb Klienta. Współpracujemy z podmiotami reprezentującymi :

  • Firmy produkujące, projektujące oraz importujące wyroby medyczne
  • Banki Tkanek i Komórek,
  • Ośrodki Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej

Zespół tworzą również inżynierowie projektujący rozwiązania technologiczne dla producentów wyrobów medycznych jak i banków komórek oraz innych podmiotów wdrażających pobieranie, bankowanie, zastosowanie komórek różnych typów oraz preparatów krwiopochodnych.

Wśród współpracujących z nami Klientów/Partnerów jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), Instytut Terapii Komórkowych w Olsztynie, Publiczny Bank Komórek Macierzystych RCNT, Carnamedica, Crioestaminal Portugalia i Jagiellońskie Centrum Innowacji

 

 

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego – ISO 13485

Medical device file / Dokumentacja wyrobu medycznego wymieniona w punkcie 4.2.3 Normy PN-EN ISO 13485 czasem nazywana przez …