O Nas

O Zespole BioMed Consulting & Training Team

BMCT to Zespół profesjonalistów z wieloletnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem we współpracy z podmiotami branży farmaceutycznej i medycznej. Szeroki zakres naszych kompetencji gwarantuje właściwe dopasowanie oferty do potrzeb Klienta. Współpracujemy z podmiotami reprezentującymi :

  • Firmy produkujące, projektujące oraz importujące wyroby medyczne
  • Banki Tkanek i Komórek,
  • Ośrodki Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej

Zespół tworzą również inżynierowie projektujący rozwiązania technologiczne dla producentów wyrobów medycznych jak i banków komórek oraz innych podmiotów wdrażających pobieranie, bankowanie, zastosowanie komórek różnych typów oraz preparatów krwiopochodnych.

Wśród współpracujących z nami Klientów/Partnerów jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM), Instytut Terapii Komórkowych w Olsztynie, Publiczny Bank Komórek Macierzystych RCNT, Carnamedica, Crioestaminal Portugalia i Jagiellońskie Centrum Innowacji

 

 

Nowe wytyczne GMP dla badanych produktów leczniczych

W związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 536/2014 Komisja UE opublikowała w dniu 16 września …

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Będąca w pracach komisji prawniczej nowela Prawa Farmaceutycznego przyniesie zmiany dla wytwórców produktów leczniczych …

Rewizja wytycznych dotyczących produktów leczniczych zawierających genetycznie zmodyfikowane komórki

Wytyczne z 2012 r. koncentrowały się na tradycyjnych metodach modyfikacji genetycznej komórek opartych na wykorzystaniu …