Month: August 2015

Allogeneic Mesenchymal Stem Cells – safety and efficacy

Mesenchymal stem cells (MSC) isolated from bone marrow or adipose tissue are usually being used in clinical trials in an autologous settings, i.e. the patient receives his own cells. Intra-articular injections of autologous MSC were proved to be effective in the treatment of knee osteoarthritis. MSC isolated from the patient’s bone marrow or adipose tissue reduced pain 3 to 6 months after treatment when injected intra-articulary.

Read more

Nowe wytyczne GMP dla badanych produktów leczniczych

W związku z nowym rozporządzeniem UE w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej 536/2014 Komisja UE opublikowała w dniu 16 września …

Nowelizacja Prawa Farmaceutycznego

Będąca w pracach komisji prawniczej nowela Prawa Farmaceutycznego przyniesie zmiany dla wytwórców produktów leczniczych …

Rewizja wytycznych dotyczących produktów leczniczych zawierających genetycznie zmodyfikowane komórki

Wytyczne z 2012 r. koncentrowały się na tradycyjnych metodach modyfikacji genetycznej komórek opartych na wykorzystaniu …