Tag: Aesthetic Medicine

Stem cells from adipose tissue are effective in anti-aging therapy

Scientists from the University of Verona and University of Rio de Janeiro applied an anti-aging skin treatment basing on autologous stem cells isolated from adipose tissue. The study involved application of two methods for preparation of cell suspension. In the first method, purified and expanded stem cells were used. The second method utilized fat enriched in so called stromal-vascular fraction, which contains several cell types.

Read more

Po co nam kontrola zmian w wyrobach medycznych ?

Kilka słów o kontroli zmian Każda firma powinna wdrożyć swój własny system kontroli zmian oparty o wymagania prawa, …

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …