Tag: Mesenchymal Stem Cells

Allogeneic Mesenchymal Stem Cells – safety and efficacy

Mesenchymal stem cells (MSC) isolated from bone marrow or adipose tissue are usually being used in clinical trials in an autologous settings, i.e. the patient receives his own cells. Intra-articular injections of autologous MSC were proved to be effective in the treatment of knee osteoarthritis. MSC isolated from the patient’s bone marrow or adipose tissue reduced pain 3 to 6 months after treatment when injected intra-articulary.

Read more

Stem cells from adipose tissue are effective in anti-aging therapy

Scientists from the University of Verona and University of Rio de Janeiro applied an anti-aging skin treatment basing on autologous stem cells isolated from adipose tissue. The study involved application of two methods for preparation of cell suspension. In the first method, purified and expanded stem cells were used. The second method utilized fat enriched in so called stromal-vascular fraction, which contains several cell types.

Read more

Po co nam kontrola zmian w wyrobach medycznych ?

Kilka słów o kontroli zmian Każda firma powinna wdrożyć swój własny system kontroli zmian oparty o wymagania prawa, …

Surowce, biokompatybilność a wyroby medyczne.

Coraz częściej w procesie projektowania wyrobów medycznych lub podczas ponownej oceny zgodności ( zmiana z MDD na …

Drug Device Combination – mała rewolucja ?

Przysłuchując się dzisiejszemu spotkaniu Multi-stakeholder webinar to support implementation of the Medical Devices Regulation …