Blog

News related to Regenerative Medicine, Tissue Engineering, Medical devices, Pharmaceutical industry with focus on achievements and the legal, ethical, and regulatory aspects of the field

Statement of the Minister of Health

Minister of Health recalls that all activities within the scope of the “Polish Act on the collection, storage and transplantation of cells, tissues and organs” (Journal of Laws No. 169, item 1411, as amended) on the basis of only the consent of the Bioethics Committee, without the permission of the Minister of Health is violation of regulations of the Act. The law penalizes all activities conducted without the required permit.

 

If you are in doubt whether your activity violates the provisions of the Act, please contact us.

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie działności banków tkanek i komórek jedynie na podstawie zgody Komisji Bioetycznej

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Czy należy ubezpieczyć nasze wyroby medyczne?

Nie jest to nowością, że sponsor i badacz w badaniu klinicznym są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności …

EUDAMED a informacje publiczne

Niedawno został opublikowany dokument który pokazuje w jaki sposób będzie realizowana polityka przejrzystości informacji …

MedTech Europe help for Clinical Evidence Requirements for CE certification under the in vitro Diagnostic Regulation in the European Union

The “Clinical Evidence Requirements for CE certification under the in vitro Diagnostic Regulation in the European Union” …